NGHIỆP ĐOÀN SANG THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY.

Thời gian đăng : 08:58 08/09/2018

Ngày 04/9/2018, Chủ tịch tập đoàn tỉnh Kagoshima và đại diện 1 số xí nghiệp , nhà máy đã sang thăm, trao đổi và làm việc tại Trung tâm đào ...